Trenger du noen å snakke med?


Prester, diakoner og andre kirkelige ansatte har taushetsplikt og vi ber deg ta kontakt om du trenger noen å snakke med. 

Trenger du noen å snakke med?

Prester, diakoner og andre kirkelige ansatte har taushetsplikt og vi ber deg ta kontakt om du trenger noen å snakke med. 

Du kan ta direkte kontakt med den du ønsker, eller du kan henvende deg til kirkekontoret på tlf 66 10 55 90 så formidler vi kontakt for deg.

Hvis du ønsker å snakke med noen andre enn oss i Nannestad, kan du kontakte:

Tid for samtale (diakonene på Romerike) på facebook Tid for samtale eller nettside Tid for samtale

Kirkens SOS på telefon, chat eller melding hele døgnet. Kontakt Kirkens SOS her.

Tilbake