Endringsstien


Endringsstien ligger i Romeriksåsen i Nannestad. Det er den første og eneste i sitt slag og er en opplevelse.

Endringsstien

 

Endringsstien ligger i Romeriksåsen i Nannestad. Det er den første og eneste i sitt slag og er en opplevelse. Den ble offisielt åpnet av varaordføreren i Nannestad. Åpningen kan du se på Youtube, søk opp endringsstien, eller på www.endringsstien.no.

Vi har også en Facebook side med samme navn.

 

Ideen og initiativet til Endringsstien kommer fra Arild Torgersen. Han driver selskapet I all enkelthet formidling. Endringsstien er en fysisk sti med tolv stoppesteder (trinnstopp). Tankegodset bak endringsstien er hentet fra Tolvtrinnsprogrammet, men baserer seg på Arild Torgersens erfaring med de tolv trinn. Det betyr at vi ikke representerer eller snakker for noe Tolvtrinnsfelleskap. De tolv trinn er et åndelig rehabiliteringsprogram, som har sitt utspring fra Anonyme Alkoholikere. Programmet er verdens største rusfrie nettverk, og favner alle typer avhengighet: Alkohol, gambling, sex og kjærlighet, shopping, spiseforstyrrelser med mer. Nedslagsfeltet for endringsstien er imidlertid enda bredere: Alle som sitter fast i et mønster eller en livssituasjon som de ønsker å komme ut av, men som de mangler verktøy for å få til.

Vi tilbyr guidede turer (gratis) og kurs i tilknytning til stien.

 

 

Lørdag 11. september vil det bli guidet tur i et flott landskap i Romeriksåsen som en del av Friluftslivets uke.

Stien er ca. 2,7 km. og en guidet tur tar ca. 3 timer. Ta med godt fottøy, drikke og matpakke. Vi tar oss en god pause og spiser sammen.

Dette er en tur for alle som har glede av gode turer blandet med spennende informasjon om Endringsstiens budskap og utspring.

Det er bomvei og felles oppmøte ved Klippen, Åsvegen 347, 2030 Nannestad kl. 10. Det er beitedyr i området, så vi prøver å samkjøre opp så langt det er mulig.

 

Vel møtt

Hilsen Endringsstien

Tilbake