Årsmøte i Nannestad kirke


Søndag 3. oktober 

 

Velkommen til årsmøte i Nannestad kirke

Søndag 3. oktober

Gudstjeneste kl. 14.00

Årsmøte etterpå

 

  1. Åpning og godkjenning av innkalling
    1. Valg av møteleder
    2. Valg av referent
    3. Valg av en person til å underskrive protokollen

 

  1. Godkjenning av menighetens årsmelding

 

        3. Godkjenning av regnskap

Tilbake