Bli bøssebærer du også!


Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 24. oktober og inntektene går til PLANs arbeid mot barneekteskap.

Bli bøssebærer ved å melde deg på https://blimed.no/.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 24. oktober og inntektene går til PLANs arbeid mot barneekteskap.

Hvert tredje sekund blir ei jente giftet bort. Det blir også barndommen, drømmene, friheten og mulighetene hennes. La barn vie seg til livet og støtt kampen mot barneekteskap. Det skal jobbes mot fem land der barneekteskap er utbredt praksis. Disse landene er Bangladesh, Nepal, Niger, Mali og Malawi.

 

Det blir mulighet for både digital og fysiske bøsser. Ettersom aksjonskomitéen er kommet seint i gang vil vi kun ha én base på aksjonsdagen for hele kommunen. Det blir på Nannestad videregående skole. Har du mulighet for å bidra komitéen med planleggingen er vi glade for om du tar kontakt med Monica Moer eller Patrick Frontéri i virksomhet for Oppvekst og kultur, Nannestad kommune.

 

Driver du næringsvirksomhet kan du sjekke ut hvordan dere kan bidra på https://blimed.no/naeringsliv eller gå direkte til https://giverstafett.no/gi-gave for å gi deres bidrag.

 

Tilbake