Bispevisitas del 2


Som så mye annet dette året ble bispevisitasen i april litt forenklet pga av smittevernstiltak. Nå kommer biskop Atle Sommerfelt tilbake til oss her i Nannestad for å avslutte årets bispevisitas. 

Vi gleder oss!

Tilbake