Søndagstanker søndag 7. november - Allehelgen


Allehelgensdagens flakkende lys vitner om kjærlighet og evigheten som ligger gjemt i våre hjerter. Lysene bærer i seg håpet – både for livet og for døden.

 

Allehelgensdag er en dag som vi minnes dem som er gått bort. Denne dagen lar oss kjenne på sorg og savn, samtidig som det er en dag for takknemlighet. Takknemlighet for alle gode minne og det som har vært. I dag er kirkegårdene fylte med mennesker som stille legger ned kranser og blomster og tenner lys på gravene til sine kjære. Når vi tenner lys, er det ikke bare for minnene, men også for håpet. Allehelgensdagens flakkende lys vitner om kjærlighet og evigheten som ligger gjemt i våre hjerter. Lysene bærer i seg håpet – både for livet og for døden.

Og minner oss på Evighetens lys som skinner i verdens mørke!

Jesu ord til oss i dag møter oss i evangeliet etter

Matteus

«Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. »Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Dere er jordens salt, dere er verdens lys sier Jesus. Vi, helt vanlige mennesker er satt til å være salt og lys i verden I en verden som byr ofte på motgang og vanskeligheter. I en verden der vi møter utfordringer og vi kan kjenne på mørket inni oss, som kan være sorg og savn, ensomhet sykdom eller tunge tanker. Det gir oss et sterkt kall, samtidig også et stort ansvar. I en verden full av mørke, skal vi få lov til å komme med håp og varme, vi er sett til å spre lys til andre, å vise godhet til våre medmennesker og lyse opp tilværelsen rundt oss. Å vise godhet og formidle lys kan vi alle gjøre med å være inkluderende og respektere andre. Vi oppfordres til å søke styrke, tro, trøst i møte med Gud og gå ut i verden og å arbeide for å gjøre den til et bedre sted å være for alle, i ord og handlinger. Vi er kallet til å fortelle om Guds nåde og hans løfter til oss. Det at Han er med oss i alt som skjer også i dag når vi minnes dem som har vært lys og salt for oss. Når du tenner ditt lys, tenn også et lys for ham som verdens lys og spre hans godhet videre.

 

Lilja Kristin Thorsteinsdottir

 

 

 

Tilbake