Søndagstanker 28.november 1.søndag i advent


"Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule."

 

Søndagstanker

28.november

1.søndag i advent

Matt 21,10–17

 

Adventus Domini – Herrens komme.

 

Med første søndag i advent markeres det at et nytt kirkeår begynner. Det betyr at man har delt inn hele året med ulikt fokus: (Liturgiske farger i parantes) Advent (lilla), Jul (hvit), Åpenbaringstid (grønn), fastetid,  (lilla) påske (hvit), pinse (rød) og tilslutt treenighetstiden (grønn).

Når adventstiden har lilla som liturgisk farge markerer dette at advent er en botstid og en forberedelsestid.

Forberedelsen har flere fokus. Det første er at det er en forberedelse til å ta imot budskapet om at Jesus fødes i Betlehem. Det andre er at Jesus skal komme tilbake til jorden. Det som kalles Jesu gjenkomst. Det tredje er den åndelige beredskapen i våre liv.

Tekstene i adventtiden henleder på alle disse elementene.

 

Dagens tekst handler om å finne et sted for stillhet og bønn.

 Etter at Jesus har ridd inn i Jerusalem på et esel, går han inn på Tempelplassen for å gjøre rent.

Tempelplassen var opprinnelig ment som et sted for å søke stillhet og bønn. Her kunne alle komme. Så hadde dueselgerne og pengevekslerne flyttet inn på selve plassen for å framby sine varer. Med det ble det ikke så mye plass til stillhet og bønn. Derfor jager Jesus dem ut, til det stedet som var avsatt til dem og sier: "Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule."

Dette skal da minne oss om å rydde bort alt som kan ta fokus bort fra julas egentlige innhold, enten det gjelder mat og drikke, handel og mas, eller ting som forstyrrer vårt bønneliv og vår åndelige forberedelse.

God advent.

Steinar Tosterud

Tilbake