It is a silent night


Syng julen inn med Elisabeth Widmer og Svein Skulstad.

Holter kirke 10. desember kl. 19.00.

Bjørke kirke 14. desember kl. 19.00.

Gratis inngang.

Vi husker kanskje hvordan Oslo Gospel Choir ble kjent i hele Norge? De sang på TV, holdt store konserter, og laget mange flotte plater. Og den store stjerna i koret var Elisabeth Ødegård. Det var hennes stemme vi ble kjent med, og som gjorde at vi fikk et forhold til både henne og koret. Nå kommer hun til Holter kirke og Bjørke kirke og leder oss i å synge jula inn.

Tilbake