Julen 2021


Årets julegudstjenester i kirkene våre   

 

Årets julegudstjenester vil gå som oppsatt. 

Det vil i Nannestad, Holter og Bjørke være plass til ca. 50 stk pr gudstjeneste. I Stensgård vil det være plass til ca. 36 stk.

Det vil ikke være noen påmelding.

Det er påbudt med munnbind under hele arrangementet, og dere vil få tilviste plasser å sitte på.

Vi registrerer alle som deltar. 

 

JULAFTEN 2021

 

Nannestad sykehjem:

Kl. 11.00 Julegudstjeneste v/ Svein SkulstadNannestad kirke:

Kl. 13.00  Julegudstjeneste v/ Svein Skulstad

Organist Morten Alme

Solist Ane Eikemo Røsbak

Kl. 16.00 Julegudstjeneste v/ Thorbjørn Olsen

Organist Janne Berglund

Solist Ane Eikemo Røsbak

 

Holter kirke:

Kl. 14.30 Julegudstjeneste v/Svein Skulstad

Organist Nina Gravrok

Kl. 16.00 Julegudstjeneste v/ Svein Skulstad

Organist Nina Gravrok

 

Bjørke kirke:

Kl. 14.30 Julegudstjeneste v/ Arvid Seines

Organist Morten Alme

Solist Camilla Sørum

Kl. 16.00 Julegudstjeneste v/ Arvid Seines

Organist Morten Alme

Solist Camilla Sørum

 

Stensgård kirke:

Kl. 14.30 Julegudstjeneste v/ Thorbjørn Olsen

Organist og solist Janne Berglund

 

1. JULEDAG

Nannestad kirke:

Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/ Thorbjørn Olsen

              Organist Janne Berglund

              Solist Daniel Goldin, fiolin

 

Holter kirke:

Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/Svein Skulstad

             Organist Morten Alme

 

Bjørke kirke:

Kl. 14.00 Høytidsgudstjeneste v/Svein Skulstad

              Organist Morten Alme

 

Stensgård kirke:

Kl. 14.00 Høytidsgudstjeneste v/Thorbjørn Olsen

              Organist Janne Berglund

 

 

 

Tilbake