ÅRSMØTE I VÅRE MENIGHETER søndag 13. mars 2022


Det blir årsmøter for alle menigheter søndag 13. mars, i etterkant av gudstjenestene.

ÅRSMØTE I VÅRE MENIGHETER søndag 13. mars 2022

Det blir Årsmøte i Nannestad menighet på Moreppen Grendehus - rett etter gudstjenesten kl. 16.00,
i Holter menighet i Holter kirke – rett etter gudstjenesten kl 11.00
i Bjørke menighet i Bjørke kirke – rett etter gudstjenesten kl 16.00 og
i Stensgård menighet i Stensgård kirke – rett etter gudstjenesten kl 11.00

Saker som ønskes tatt opp må sendes leder i menighetsrådet innen 6. mars.

Vel møtt!

Tilbake