​​​​​​​Slik går du frem for å bestille dåp


VELG DATO
 
KONTAKT KIRKEKONTORET
Ta kontakt med Nannestad kirkekontor, for å avtale dåp og dåpssamtale. (Dersom du ønsker dåp i annen kommune, tar du direkte kontakt med menighetskontoret
der du ønsker dåp i god tid for å avtale tidspunkt for dåp. Samtalen og papirene ordnes i den menigheten du bor.) Tlf. 66 10 55 90.
e.mail: liv.heidi.embre@nannestad.kommune.no
 
FADDERE
Den som døpes skal ha minst 2 faddere. Minst to må være tilstede ved dåpshandlingen.( Foreldrene kan ikke være faddere.) Fadderene påtar seg viktige oppgaver når det gjelder barnets kristelige oppdragelse, og må velges med dette for øye. Fadderene må ha fylt 15 år, være medlemmer av Den Norske Kirke eller annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåpen.
 
DÅPSSAMTALE 
I god tid før dåpen finner sted innkalles foreldrene til en dåpssamtale. Begge foreldrene bør komme. Denne samtalen dreier seg om hva dåp er, hvordan dåpen foregår, og hvordan den følges opp med det vi kaller "dåpsopplæring".
 
DÅPSOPPLÆRING 
Som oppfølging av dåpen har menighetene gode tilbud til barn og ungdom, både når det gjelder kristne aktiviteter/miljøer og samarbeid med skolene. Bakerst i kirkene har vi laget en liten lekekrok for barna med noen bøker og litt leker, vi håper at dette gjør det enklere for barnefamilier å komme til gudstjenester.
Vi har også egne gudstjenester tilrettelagt for barna, både søndagsgudstjenester og gudstjenester i samarbeid med skolene. I disse gudstjenestene ønsker vi å formidle til barna noe av det sentrale i vår kristne tro og vår kristne tradisjon og kultur.
 
Menighetene har også som et ledd i dåpsopplæringen tilbud om ulike aktiviteter/felleskap for barn og ungdom: Babysang,  lekedag for 4 åringer og 6 åringer m/utdeling av kirkebok i etterfølgende gudstjenester, Barneklubb,  Btweens, Lys Våken, Tårnagenter,  Familiemiddag.
Tilbake