Økonomi


 
Den Norske Kirke mottar overføringer fra stat og kommune som i hovedsak dekker lønninger til ansatte og drift av kontor, kirker og kirkegårder.
 
Barne- og ungdomsarbeid, korvirksomhet og annet menighetsarbeid kommer ikke inn under det som dekkes av de offentlige overføringene. Det meste av menighetsarbeidet finansieres hovedsaklig av kollekt som gis til menighetens arbeid og andre gaver.
 
Kirkeringene bidrar med betydelige med gaver til store og små ting til kirkene våre.
 
Noen ganger mottar vi gaver i forbindelse med gravferd. Dette er gaver vi setter stor pris på, og som vi bruker til konkrete ting vi tror mange setter pris på, dersom ikke pengene øremerkes av giverene. Vi ønsker at de pårørende skal få vite hva akkurat disse pengene brukes til.

Tilbake