Medlemskap


 

Medlemskap i Den norske kirke (lenker til skjema – kirken.no)

Hvert medlem av Den norske kirke har stemmerett ved menighetsrådsvalg i det soknet en bor fra det året en fyller 15 år. Medlemmer over 18 år kan velges som medlemmer i menighetsråd.

Medlemskap i Den norske kirke gir anledning til å gjøre bruk av de tjenester menigheten tilbyr. Medlemmer får de fleste kirkelige tjenester gratis i den menigheten de bor. Det betyr at du som medlem pr i dag ikke betaler for begravelsesseremoni, vigselsseremoni eller dåp. Kopi av dåps- og vigselsattest, samtale med prest el andre ansatte er også gratis.

Det er plass til deg i Den norske kirke.

Inn- og utmelding av Den norske kirke.

Ved pålogging gjennom ID-porten kan du undersøke om du er oppført som medlem i kirken. Det er den kristne dåp som er medlemskapskriteriet i Den norske kirke.

Innmelding

Dersom du ønsker å bli medlem av Den norske kirke, men ikke er døpt, bør du ta kontakt med presten i menigheten der du bor. Det er dåpen som gir medlemskap i kirken.

Den som er døpt, men ikke står som medlem i Den norske kirke, kan logge seg inn gjennom ID-porten for å registrere innmelding. Innmelding i Den norske kirke forutsetter at du ikke er medlem av noe annet trossamfunn. Du kan også benytte skjema for innmelding til å melde deg inn i kirken.

Barn som er døpt meldes inn i Den norske kirke ved å fylle ut et innmeldingsskjena. Dersom ditt barn ikke er døpt eller medlem i et annet trossamfunn, kan du som er forelder registrere deg som trosopplæringsabonnent. Da får du informasjon om tilbud og aktiviteter i kirken for ditt barn. 

Dersom om du er døpt i et annet kristent kirkesamfunn trenger du ingen ny dåp for å bli medlem i Den norske kirke. Du kan melde deg inn i Den norske kirke selv om du tidligere er utmeldt av denne kirken.

Meld deg inn her. (digitalt)

Du kan også melde deg inn ved å fylle ut skjema. Skjemaet sendes til kirkekontoret der du bor eller til Kirkerådet. 


Utmelding

Utmelding av Den norske kirke kan du gjøre elektronisk ved pålogging gjennom ID-porten, eller ved henvendelse til ditt lokale kirkekontor.

Pålogging gjennom ID-porten gir bare tilgang til opplysninger knyttet til det personnummeret som blir brukt ved pålogging. Dersom du vil melde inn eller ut døpte barn som er under 15 år, må du benytte eget skjema for det. 

Hvis du ikke er døpt, er du heller ikke medlem av Den norske kirke. Dersom du ønsker å kontrollere om du eventuelt er feilaktig oppført i Den norske kirkes medlemsregister, kan du selv gjøre oppslag i medlemsregisteret ved pålogging gjennom ID-porten.

Meld deg ut her.

Du kan også melde deg ut ved å fylle inn skjema. Skjemaet sendes til kirkekontoret der du bor eller til Kirkerådet. 

 
 

Kirkekontoret:

Nannestadvegen 245,2030 NANNESTAD
Tirsdag-torsdag 0900 - 1400, Tlf 66 10 55 90
e.mail: liv.heidi.embre@nannestad.kommune.no

 
Tilbake