Medlemskap


 
Medlemskap i Den norske kirke
Hvert medlem av Den Norske Kirke har stemmerett ved menighetsrådsvalg i det sognet en bor fra det året en fyller 18 år . Medlemmer over 18 år kan også velges som medlemmer i Menighetsråd.

Medlemskap i Den Norske Kirke gir anledning til å gjøre bruk av de tjenester menigheten tilbyr. Medlemmer får de fleste kirkelige tjenester gratis i den menigheten de bor. Det betyr at du som medlem pr i dag ikke betaler for begravelsessermoni, vigselssermoni eller dåp. Kopi av dåps- og vigselsattest, samtale med prest el andre ansatte er også gratis.

Det er plass til deg i Den Norske Kirke.

Inn- og utmelding av Den Norske Kirke.
Den som er over 15 år kan melde seg ut eller inn av Den Norske Kirke. Barn anses å høre inn under Den Norske Kirke fra fødselsen av så fremt en av foreldrene er medlem. Barn som ikke døpes er ikke medlem av kirken etter fylte 18 år.
Det er kun anledning til å være medlem i ett kirkesamfunn om gangen.

Innmelding
Innmelding skjer ved personlig henvendelse til kirkebokføreren på bostedet.
Den som ikke tidligere er døpt, må la seg døpe for å kunne bli medlem av kirken.
Du kan også melde deg inn i Den norske kirke via internett
 
Les mer her

Utmelding
Du kan nå også melde deg ut av Den norske kirke via internett:

Utmelding skjer ved personlig henvendelse til kirkebokføreren på bostedet. Utmelding kan også skje skriftlig.

For å registrere utmeldingen trenger kirkebokføreren disse opplysningene:

- fullt navn,
- fødselsnummer (fødselsdato og personnummer)

Når utmeldingen også gjelder utmeldtes døpte barn under 15 år, må barnas navn oppgis.
Kirkebokfører registrerer også om man melder seg ut av Den norske kirke for å melde seg inn i annet trossamfunn.
Når man har meddelt krav om utmelding, skal man etter en tid motta attest fra kirkebokføreren om at man er utmeldt av Den norske kirke.
 
 
 

Kirkekontoret:

Nannestadvegen 245,2030 NANNESTAD
Tirsdag-torsdag 0900 - 1400, Tlf 66 10 55 90
e.mail: liv.heidi.embre@nannestad.kommune.no

 

Tilbake