Hjerterommet


Hjelp oss å hjelpe vanskeligstilte i Nannestad

Ønsker du å støtte oss økonomisk?

Konto: 8601.42.05014 (Nannestad kirkelig Fellesråd) eller Vipps 111187.

 Husk å merke med «Hjerterommet»

Org.nr: 976986962 (Nannestad kirkelig Fellesråd)

Bakgrunn:

Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter og foreninger i bygda - sammen kan bidra til at alle borgere opplever Nannestad som et godt sted å bo.

Menighetene i Nannestad driver «Hjerterommet», som er et tilbud til vanskeligstilte i Nannestad kommune.

Om oss:

Hjerterommet er i dag en virksomhet knyttet til Nannestad kirkelige fellesråd.

Hjerterommet er navnet på diakonale aktiviteter som er drevet av mange frivillige i bygda. Arbeidet ledes av fellesrådets diakon og det er ansatt en diakonmedarbeider i 50 % stilling knyttet til aktivitetene.

 

Vårt arbeid:

  • Kafe og gjenbruksbutikk Åsvegen 347

           Åpningstid tirsdager kl.12-15 og onsdager kl.15-18

  • Matutdeling

           Åpningstid torsdager kl.13-15

  • Utdeling av ved
  • Hytteutlån
  • Arbeid med flyktninger
  • Utlån av hytter på Sjusjøen på sommeren
  • Samtaletilbud

Og mye mer

 

Målsetting:

(Fra diakoniplanen)

Gi støtte til mennesker i en vanskelig livssituasjon slik at de opplever seg sett og verdsatt.

Bærekraftmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

 

Vil du samarbeide med oss?

Vi i Hjerterommet ønsker et samarbeid med foreninger, privatpersoner og bedrifter og andre samfunnsaktører i Nannestad.

Har du lyst til å bidra som frivillig har vi mange oppgaver vi trenger folk til. Bare ta kontakt.

 

Vi trenger din pengegave

          - hva går pengegaver til?

Gaver går til drift av Hjerterommet.

Herunder:

Lønn til diakonimedarbeider i 50 %

Medlemsavgift i Matsentralen i Oslo

Strøm, husrom, forsikringer

Transport         

 

Gavekonto Hjerterommet:

Hjerterommet benytter fellesrådets bankkonto, merk gaven med «Hjerterommet».

Nannestad kommune fører regnskap og vi har den samme revisjon og kontroll som kommunen.

Konto: 8601.42.05014 (Nannestad kirkelig Fellesråd) eller Vipps 111187.

Org.nr: 976986962 (Nannestad kirkelig Fellesråd)

 

Vi tar i mot brukte ting og mat til fordeling.

Hjerterommet kjøper ikke inn mat eller gjenstander til utdeling. I tråd med FNs bærekraftsmål om ansvarlig forbruk deler vi videre det vi mottar. I 2022 hentet vi 20 tonn mat fra Matsentralen i Oslo. Vi mottar også mat fra ungdomsskolen og fra Gardermoen.

 

Hvilke gaver kan vi gi videre?

Gjenbruksbutikk

              Klær, ikke møbler

              Ved

Matutdelingen

              Sunn og god mat gir vi videre. Gode middager, frukt og grønt, brød osv.

              Fersk mat og mat som kan lagres

 

Kontakt oss:

Diakon og leder av de frivillige:

Svein Arne Bergli

Epost: svein.arne.bergli@nannestad.kommune.no

Tlf. 97 58 39 56

 

Leder av diakoniutvalget:

 

Facebook:

Hjerterommet

Kirkene i Nannestad

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake