Noe på hjertet?


Menighetsrådet holder møter ca. 1 gang i måneden høst og vår og disse møtene er åpne for alle.
 
Ta kontakt med oss, hvis du har noe du vil at menighetsrådet skal ta opp.
 
Henvendelser om dåp, vigsel, gravsteder, fond og kirkelige handlinger gjøres til kirkekontoret i Nannestad, Nannestadvegen 245, 2030 Nannestad: 
Telefon: 66 10 55 90
Tilbake