Dåpsfest i Holter kirke 27. mars 2022


Dåpsfest i Holter kirke

 

Fem dåpslys ble tent i Holter kirke under Dåpsfesten på Maria Budskapsdag, søndag 27.3.22.

Her ble Kalle, Emma, Henry, Einar og Mie Alexandra døpt og tatt inn som nye medlemmer i Den norske kirke.

  

Døpefonten var vakkert pyntet i hvitt, blått og gult. Farger som vi er blitt vant til å se de siste ukene.

I Holter kirke som på det nærmeste nesten var fullsatt i dag ble det en lang prosesjon med de to konfirmantene, Mie Alexandra og Einar i front og som begge har valgt og døpes for så å kunne bekrefte dåpsløftet ved konfirmasjon senere på året. Deretter kom babyene med familie som også ble døpt i dag.

Sokneprest Svein foresto dåpsseremonien og liturgien forøvrig, mens diakon Svein Arne holdt prekenen over teksten fra Lukas 1, vers 39-45. Ann-Charlott Slaaen fra Trosopplæringen medvirket også under gudstjenesten.

Etter gudstjenesten valgte Einar og Mie Alexandra med familie å ta i mot Menighetsrådets invitasjon om å feire dagen i Kjerkestua hvor det ble servert karbonade, snitter, kaker og kaffe.

Her ble de ønsket velkommen av menighetsrådets leder, Anne Brustad med diktet "Våg å være" av Hans Olav Mørk.

Det ble en fin dag i Holter kirke som ganske så sikkert går inn blant gode minner for oss alle.   (Bildene er benyttet med tillatelse)

 

 

Holter 28.3.22

Tekst/Bilder: Rig

Tilbake