Søndagstanker Søndag 29.mai Søndag før pinse


Dagens tekst handler om at Jesus skal sende Den Hellige Ånd til disiplene. Det er ikke alt de er modne til å forstå ennå, men etter Jesus kommer Talsmannen, Den Hellige Ånd, som skal hjelpe dem videre.

 

Søndagstanker

Søndag 29.mai

Søndag før pinse

Joh 16,12–15

 

Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd er den ”luftige” delen av treenigheten. I grunnteksten brukes samme ord for vind og pust, som for ånd. Slutter vi å puste, slutter vi å leve. Så i bibelsk sammenheng henger liv og ånd(e) sammen.

Dagens tekst handler om at Jesus skal sende Den Hellige Ånd til disiplene. Det er ikke alt de er modne til å forstå ennå, men etter Jesus kommer Talsmannen, Den Hellige Ånd, som skal hjelpe dem videre.

Ånden er som lufta, og fyller det rommet som er til rådighet. Derfor er Gud aldri langt borte.

Det tok mange hundre år før noen klarte å lage et lufttomt rom, først da oppdaget de at luft faktisk er et stoff, at luft finnes.

På samme måte med Den Hellige Ånd, fordi det ikke finnes noe ”åndstomt rom”, er det vanskelig å vise at Ånden finnes. Vi må bare tro. Og tolke det vi ser i tro.

Når vi kan tro på Jesus, så er det fordi Den Hellige Ånd har vist oss hvem han er. Det er Ånden som gir ulike gaver, og hjelper oss til å forstå Gud og vår neste. Ånd og liv er ett.

Arne Andersen

Tilbake