Søndagstanker Søndag 12. juni 2022 Treenighetssøndag


Hvordan har dere som er prester fått greie på alt dere forteller om Gud og Jesus?

 

Søndagstanker
Søndag 12. juni 2022
Treenighetssøndag
Tekst: Luk 24,45-48 

 

 

Som ringer i vannet

 

Vi syns kanskje disiplene var heldige? De så og snakket med Jesus og av den grunn kunne de lettere forstå hvorfor Jesu død og oppstandelse og Guds tilgivelse, er så viktig for oss mennesker. Jeg skulle gjerne møtt Jesus ansikt til ansikt …da ville det vært lettere å forstå Bibelen og tro på Jesus, tenker vi kanskje?

Det fortelles i Bibelen at selv om Jesus hadde vært sammen med disiplene og lært dem mye, hadde de vanskelig for å tro. Disiplene tvilte – for det er naturlig for oss mennesker å tvile. Vi kan stille spørsmål ved mye, ikke minst ved det som har med tro å gjøre. Og for noen er det vanskelig å tro på ting som ikke kan bevises. Heldigvis lot ikke disiplene seg hindre av sin tvil. De vitnet om Jesus – slik Jesus sa de skulle gjøre. Og som ringer i vannet – akkurat som når vi kaster en stein uti et vann – slik har fortellingen om Jesus spredt seg utover hele verden.

For en del år siden spurte en 7-åring meg: Hvordan har dere som er prester fått greie på alt dere forteller om Gud og Jesus? Det var et klokt spørsmål. Jeg lærte selvfølgelig en del da jeg studerte teologi, men det er ikke den viktigste årsaken. Viktigere er det at mennesker til enhver tid har tatt Jesu ord om å fortelle budskapet videre på alvor. Det startet med disiplene, nå er det vi som må fortelle budskapet om Jesus videre.

Unni Sveistrup

Tilbake