Søndagstanker Søndag 26. juni 3. søndag i treenighetstiden


De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort.

Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: "La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det."

 

Søndagstanker

Søndag 26. juni

3. søndag i treenighetstiden

Tekst: Mark. 10,13-16

 

Plagsomme urokråker i gudstjenesten.

 

Det dukker av og til opp minner fra tiden vi var småbarnsforeldre. Vi ville gjerne ha med barna til gudstjeneste, men det var ikke alltid like enkelt. Ikke først og fremst med barna, men mer av de skråblikk vi fikk fra de som satt lenger fram i kirka. Det var ofte lite forståelse for at det kunne bli litt småstøy fra små kirkegjengere. Resultatet ble derfor at barna ble sjeldnere med.

 

Det må allikevel sies at det er blitt adskillelig bedre i menighetenes gudstjenester de siste årene.

 

Men jeg undres allikevel på om ikke mange av oss har oppført oss slik som Jesu disipler gjorde. De ville vise barna bort. Men da sier teksten vår at Jesus ble sint. (Moro at Jesus også kunne bli sint).

Han tar barna inn til seg og velsigner dem. Jesus var opptatt av at også barna hørte hjemme i fellesskapet.

 

Vi får ta lærdom av dette og se på oss alle som en del av menighetens fellesskap.

 

God søndag.

 

Steinar Tosterud

 

 

 

 

 

 

13 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 16 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.Mark 10,13-16 {Jesus og barna}

(Matt 19, 13-15; Luk 18, 15-17)

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort.

 14 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: "La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det."

<Matt 18, 3>

 16 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Tilbake