Pilegrimsvandring på Romerike


Torsdag 7.april startet en gjeng forventningsfulle folk fra Nannestad og Gjerdrum en pilegrimsvandring fra Aaraas gård (Nittedal) og med Eidsvoll kirke som mål 16.juni!  

Pilegrimsvandring på Romerike 

Pilegrimsvandringen over 6 etapper, gikk en etappe hver 14.dag med målet om alltid å ende opp i en kirke.  Der vi ble møtt av gode «diakoner» underveis. 

Selve konseptet ble kalt «Vandring til forandring» både for å erfare forandringen i naturen rundt oss i løpet av våren, men også den forandringen som kan skje inne i den enkelte av oss. 

Vandringen foregikk med gode samtaler underveis, stillhet og med delte opplevelser vel framme i en åpen kirke. 

Det sies at pilegrimsvandring er «en vandring mot hjertet». 

Vandringen ble arrangert av diakonene i Gjerdrum og Nannestad med 10-12 deltagere 

Pilegrimer utenfor gamle Frogner kirke ved «Pilegrimsmonumentet» 

 

Stor takk til alle som bidro til å gjøre denne vandringen til en flott opplevelse! 

Varme hilsener fra 

Svein Arne Bergli 

Diakon i Nannestad 

 

 

Tilbake