Friluftsgudstjeneste søndag 3. juli kl. 13.00


Nannestad menighet ønsker velkommen til friluftsgudstjeneste på kirkebakken

 

Oddrun Kogstad er vikarprest for dagen. 

Nannestad menighetsråd inviterer til kirkekaffe etter gudstjenesten. 

Ta gjerne med noe å sitte på. 

 

Blir været veldig dårlig, flyttes gudstjenesten inn i kirka. 

Tilbake