Juletanker Julen 2022 Tekst: Luk. 2,1-20


Endelig Betlehem. Målet for reisen fra Nasaret.

 

Juletanker

Julen 2022

Tekst: Luk. 2,1-20

 

Endelig Betlehem!

 

I noen korte referater fra vår Israelstur i høst, har jeg prøvd å skildre noen av de stedene vi besøkte de siste søndagene. Etter ni innholdsfylte dager, med mange inntrykk som presset på både i tanke og i sinn, var dagen kommet som mange av gruppa hadde sett fram til. Betlehem. Selve høydepunktet i julens budskap.

Det var nok slik for Maria og Josef også. Endelig Betlehem. Målet for reisen fra Nasaret. Josef var av Davids slekt og hans sted å skrives inn i manntallet var nettopp Betlehem. Det stedet der kong Davis hadde blitt født og vokste opp.

Før David ble konge var han en gjetergutt og levde sammen med sauene ute på Betlehemsmarkene. Han trivdes tydeligvis som gjeter, hvor han kunne få tenke i fred for storebrødrenes mas og kjas.

Det var noen andre som også var ute på markene. De hadde fått sauene sine inn en hule hvor de var sikre mot rovdyr. Selv satt de i huleåpningen med et lite bål de kunne varme seg ved. Da ble himmelen opplyst og englene sang om Frelseren som var født.

De stengte hulen og ga seg av sted dit hvor engelen hadde gitt anvisning om.

Også der fant de en hule, med dyr som varmekilde og hvor det satt en ung kvinne som kjærlig så ned på barnet som hadde fått plass i stedet hvor dyrene skulle få sin mat.

 

Som pilgrimsgruppe var ikke vi de eneste som besøkte Betlehem denne morgenen. Kø etter kø var på plass for å få et lite minutt nede der hvor Frelseren ble født.

For oss ble køen så lang at vi i stedet fikk gå ned i nabogrotten, som lå vegg i vegg med fødselsgrotten. Her lød sangen: Et barn er født i Betlehem. Vi visste vi var på stedet der Jesus ble født. Vi fornemmet nærværet av Han som i over 2000 år har vist en hel verden at Han er Verdens Frelser.

Derfor feirer vi Jul.

 

God jul til alle Søndagstankenes lesere.

 

Steinar Tosterud

 

Tilbake