Søndagstanker Søndag 1.januar Nyttårsdagen


På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.” (1. Johannes 4. 2)

 

Søndagstanker

Søndag 1.januar

Nyttårsdagen

Tekst: Luk 2,21

 

Navnet Jesus

Her er et enkelt vers, som rommer en hel preken:

Omskjæring er en skikk som stammer fra Abrahams pakt (avtale) med Gud. Alle gutter og menn, som var eldre enn 8 dager, som tilhørte Abrahams folk, skulle være uten forhud. Uansett om de var født slik eller blitt slik. (1. Mosebok 17.)

Paulus som selv var omskåret jøde, gikk i mot omskjæring som krav for å bli kristen. Omskjæring tilhører pakten med Abraham, og forplikter til å holde Moseloven. (Galaterbrevet 5).

Jesus gikk inn i Abrahamspakten, han var jøde og omskåret, men da han stod opp fra de døde skapte han en ny pakt. Den avtalen vi kristne får leve med.

Navnet Jesus betyr «Herren frelser». Å frelse kommer av å få halsen fri. Fanger og slaver fikk ofte bundet halsen. De som eide mennesker hadde ”hals og håndrett" over dem. Det vil si de eide hele mennesket. Et fritt menneske kan ingen eie.

I gammel tid skulle navnet ofte si noe om den som bærer det. Bjørn er sterk og klok som en bjørn, Helga hellig og from. Jesus er den som har kommet for å frelse, gjøre fri. Vår Jesus fikk tittelen Kristus, det betyr den salvede. De som ble satt inn i viktige stillinger, som konge eller prest, ble smurt med hellig olje, salvet. Tittelen Kristus viser til at dette er Guds sønn vår frelser:

På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.” (1. Johannes 4. 2)

Arne Andersen

Tilbake