Søndagstanker Søndag 8.januar Kr. Åpenbaringsdag


Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem

 

Søndagstanker

Søndag 8.januar

Kr. Åpenbaringsdag

Tekt: Matt 2,1–12

 

I Østerlands vise, I tre vise menn

Dagens tekst er en av julefortellingene som har gitt mest rom for fantasien:

Bibelteksten forteller bare at ” Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem” (Matt. 2,1)

De hadde tre gaver, som passer til en fyrste, til det lille barnet i stallen. Gull for rikdom og velstand, røkelse, som hører til det hellige, og myrra, som er en harpiks med medisinske virkninger.

Fordi det var tre slags kongelige gaver, har tradisjonen gjort at en ser for seg tre konger, de hellige tre konger.

De hellige tre konger er også ofte framstilt i kunsten. I middelalderen avbildes Kaspar, konge av Persia, som en hvit mann i 60-årene; Melkior, konge av Nubia, som en 40-åring med et ansikt av rødbrun farge; og Baltasar, konge av Saba, som en 20-årig afrikaner. (https://snl.no/de_hellige_tre_konger)

I kunsten blir vismennene utsendinger fra hele verden, som kommer for å hylle Frelseren.

Det eneste Herodes tenker på, er at ”Her kommer en konkurrent, som vi må få ryddet av veien med en gang."

Heldigvis ble vismennene oppmerksom på faren, og dro ikke tilbake til Jerusalem. Dermed fikk Jesus og familien tid til å rømme til Egypt. Slik ble Jesus flyktning og hjemløs nesten fra den dagen han ble født.

Arne Andersen

Tilbake