Søndagstanker Søndag 15.januar 2. søndag i åpenbaringstiden


«Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

 

Søndagstanker

Søndag 15.januar

2. søndag i åpenbaringstiden

Tekst: Matt 3,13–17

 

Jesus blir døpt

Johannes var en slektning av Jesus, tradisjonen vil ha det til at Johannes var 6 måneder eldre enn Jesus. Johannes var en svovelpredikant, som slo seg ned i ødemarken ved bredden av Jordan. Likevel var det mange som kom til Johannes for å la seg døpe. Dåpen handlet om å vaske bort synder. I jødisk skikk var vask og renslighet en viktig del av gudslivet.

En dag kom Jesus for å la seg døpe: Johannes nektet først. Jesus var den største og beste av de to.

Ved å la seg døpe av Johannes viste Jesus at han ville være et vanlig menneske, som trengte å få vasket bort sine synder. For Jesus ble det som å bade i kloakk, han som var ren, kom opp skitten. Det var hans mål, å ta all vår synd, for å gjøre opp for den.

Etter dåpen kom Den Hellige Ånd til Jesus i form av en due. Duer har en spesiell plass i Bibelen, som offerdyr, og som en skikkelse Den Hellige Ånd viser seg i. Samtidig kom det en stemme fra Himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»  (Matt. 3,17)

Slik ble det bekreftet at Jesus er Guds sønn. Og Jesus var klar for sin oppgave som Verdens frelser.

Arne Andersen

Tilbake