Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy


Kirketjenerne våre tester ut alternative maskiner. Vil det fungere med el-maskiner på kirkegårdene?

Viken fylkeskommune ønsker å støtte overgang til fossilfri transportsektor. For å bidra til å redusere terskelen for å investere i fossilfrie maskiner inviterer Viken en del fellesråd til å prøve ut elektrisk drevne maskiner for å finne ut om de duger til de oppgavene som er planlagt. Nannestad har mottatt gravemaskin og snøfreser som vi skal bruke i januar måned.

Vikens prosjekt «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» dekker alle kostnader ved utprøvingen.

Tilbake