Kirkevalg 2023


Her finner dere informasjon om kirkevalget


 

Påvirk kirken! Bruk stemmeretten i høstens kirkevalg! 
Kirkevalget i år er historisk. Det har aldri vært så mange lister å velge mellom. Det er lister for de teologisk konservative, de mer liberale og et alternativ som er forankret i kirkens lokale demokrati. Som medlem i kirken har en stemmerett og kan være med på å påvirke. Jeg vil derfor oppfordre alle til å gjøre seg kjent med de valgmulighetene som er, og stemme ved årets kirkevalg!
Selv er jeg på plass nummer 4 på Nominasjonskomiteens liste, på valg til Bispedømmeråd og Kirkemøte. Det startet med at jeg ble foreslått kandidat fra menighetene i Nannestad, før jeg ble vurdert av nominasjonskomiteen i prostiet og så til slutt på bispedømmenivå. Oppnevningsprosessen er kanskje den fremste forskjellen mellom Nominasjonskomiteens liste og de andre listene i Kirkevalget. Kandidatene på denne lista er noe ulike i meninger og ståsted, men vi er nominert av lokale valgkomiteer, forankret i ulike regioner av bispedømmet. 
Siden jeg representerer Nannestad på denne på lista, er jeg bedt om å skrive noe om meg selv. Jeg bor på Åsgreina og har de siste årene vært medlem i Holter menighetsråd og Nannestad kirkelige fellesråd. Når jeg stiller til valg, er det fordi jeg er opptatt av hvordan kirken utvikler seg framover.  Jeg ønsker en åpen, raus og romslig kirke. Et sted hvor mennesker kan oppleve at det er en himmel over alles liv.
For min del er kirken et sted hvor jeg kan finne tilknytning for tro i ulike faser av livet. Folkekirken er der i livets store og små anledninger, og den favner bredt. Det er derfor jeg er så glad i folkekirken. Den er der også i hverdagen, og kirkens ansatte og frivillige gjør en god jobb – kanskje langt mer enn mange er klar over. 
På overordnet plan står kirken overfor flere utfordringer. Kirkelig organisering er fortsatt en viktig sak. En annen er å holde kirken samlet og gjøre kirken aktuell for det store antall medlemmer. Kirkepolitisk er jeg verken radikal eller konservativ, og jeg tror kanskje det er nyttig i dagens kirkelandskap. Samtidig vil jeg ha en tydelig kirke: tydelig i trosgrunnlag, åpen og respektfull i dialog og samarbeid med andre, tydelig i diakonalt engasjement og framfor alt – det må være rom for den enkelte, akkurat slik en er. Det er min drøm for kirken. Hvor lett det er å omsette ved kirkepolitiske vedtak, er kanskje et annet spørsmål. Det er likevel verdier jeg vil sikte mot. 
Hva kirken bestemmer på overordnet nivå vil ha ringvirkninger til lokalkirkens arbeid. Spørsmål om organisering vil kunne påvirke samarbeidsrelasjonene til kommune og nærmiljø. Hvordan en sikrer en hensiktsmessige administrative enheter og samtidig ivaretar lokalkirkens relasjon til sine nærmiljø er en stadig balansegang. Her er det mange hensyn å ta, og jeg tror svært mange som stiller til valg, er opptatt av lokal forankring. Det er jeg også. Jeg tror at kirken drives best, når den er godt forankret i nærmiljøet.
Det kirkelige demokrati er viktig, og jeg vil gjerne være med på å bidra. Til daglig arbeider jeg ved VID vitenskapelige høgskole, hvor jeg underviser i faget diakonalt arbeid, og hvor jeg også har forsket på lokalkirkelig frivillighet, ulike sett kirkekulturer, med mer. Før dette var jeg menighetsdiakon i mange år. Nå er jeg selv en av kirkens frivillige, og jeg er glad for å være nettopp det. 

Jeg ønsker dere alle et riktig godt kirkevalg!


 

 

 

Tilbake