Årsmøter


Menighetene i Nannestad ønsker velkommen til årsmøter.

Stensgård menighet: 

Søndag 5. mars kl. 11.00 i Stensgård kirke - Gudstjeneste med påfølgende årsmøte

 

Bjørke menighet:

Søndag 5. mars kl. 14.00 i Bjørke kirke - Gudstjeneste med påfølgende årsmøte

 

Nannestad menighet:

Søndag 12. mars kl. 11.00 på Moreppen Grendehus - Gudstjeneste med påfølgende årsmøte

 

Holter menighet:

Søndag 12. mars kl. 11.00 i Holter kirke - Gudstjeneste med påfølgende årsmøte

 

Saker som ønskes meldt inn til årsmøte må sendes til menighetsrådleder innen senest 14. dager før møtet. 

Tilbake