Nord/sør - gudstjeneste Holter kirke 12. mars kl. 11.00


 

Gudstjenesten denne dagen vil være en nord/sør-gudstjeneste med fokus på kjærligheten til våre neste som rammes av klimaendringene og følgene av vårt forbruk.

 

Tilbake