Søndagstanker 3. søndag i påsketiden 23. april 2023


Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.» (Joh. 10,11).

 

Søndagstanker

3. søndag i påsketiden

23. april 2023

Joh. 10,11-18

 

Ofre seg

 

«Han/hun ofret seg for laget!»

Hvis noen gjør litt mer enn forventet sier vi fort at vedkommende «ofret seg». Han eller hun tok kanskje på seg en ekstra oppgave.

Det finnes også fortellinger om mennesker som har valgt å ofre sitt liv for andre. Ja, de har valgt å dø i stedet for et annet menneske.

 

Det var det Jesus gjorde når han valgte å dø for deg og meg, men også noe mye mer. Tidligere hadde han sagt følgende: «Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.» (Joh. 10,11).

Så, i påsken, gjorde Jesus nettopp det. Jesus ga sitt liv, han lot seg tas til fange og bli domfelt. Han ble dømt til døden for gudsbespottelse, til tross for at han bare hadde sagt som sant var – han var Guds Sønn, og han kunne gjøre under i Guds navn.

Jesus er den gode gjeteren, som var villig til å dø for deg.

Han ofret seg, han den uskyldige, døde for alle oss som trenger tilgivelse av Gud, for alt det vi ikke klarer å gjøre rett i våre liv.

Jesu offer er noe langt mer enn å gi sitt liv for en annen, han ga sitt liv for at alle mennesker som tror på ham, kan få evig liv.

I dag kan du og jeg betro våre liv til den gode gjeteren, Jesus Kristus. Vi kan legge våre liv i hans hender, og han vil være med oss gjennom liv og død, inn til det evige liv i himmelen hos Gud.

 

Hanne Sinkerud

Tilbake