SØNDAGSTANKER 14. mai 6. s i påsketiden


O, Jesus Krist jeg flyr til deg

La meg din nåde få

Men vender jeg meg bort fra deg

Hvor hen skal jeg da gå?

SØNDAGSTANKER

14. mai

6. s i påsketiden

Luk. 18,1-8

 

HØRER GUD?

 

Sist uke stoppet vi ved oppfordringen til å be, dette fordi vi er knyttet sammen med Jesus i tro og tillit til ham. Det er naturlig at venner snakker sammen.

 

Teksten denne søndagen minner oss om at vi i så måte ikke skal miste motet. Når en ugudelig dommer som i teksten velger å komme enken i møte selv om han ikke tok hensyn til noe menneske, valgte å innfri hennes ønske, skulle ikke da Gud hjelpe sine venner? Svaret er innlysende.

 

Han vil sørge for at vi, om vi roper dag og natt, slik det står i teksten, ikke skal behøve å vente på vår rett. Han er ikke sen til å hjelpe.

 

Tilhørigheten sammen med Jesus er utgangspunktet for samtalen med ham. Men hva om vi skulle forlate dette forholdet? Da spør Jesus: Vil jeg da finne troen på jorden da jeg kommer igjen?

 

O, Jesus Krist jeg flyr til deg

La meg din nåde få

Men vender jeg meg bort fra deg

Hvor hen skal jeg da gå?

 

God helg!

Kay Granli

Tilbake