Friluftsgudstjeneste på Heller`n 19. juni kl. 13.00


Betel Misjonslag og Bjørke menighetsråd ønsker velkommen til Heller`n

Det er bilvei helt frem, og avkjøringen merkes godt. Høyre side ca. 11 km fra ferista på gamle Dalsveg. 

Prest Svein Skulstad foretter Kari Helene Haugen holder dagens preken. 

Koret "Glade røster" underholder.

Alle må ta med stol, bord og mat. 

Det er utlodning. Ta gjerne med en gevinst.

Lek og sosialt samvær. 

 

 

Tilbake