Hjerterommet, en oppdatering


Hjerterommet «Klippen», Åsvegen 347, hvor vi har etablert en gjenbruksbutikk og kafe’ som er åpen tirsdager kl.12-15 og onsdager kl.15-18

 

 

Hjerterommet (5 år)

Bakgrunn: i 2018 startet kirkene (Menighetene) i Nannestad i samarbeid med Overraskelse AS, «Hjerterommet», som et tilbud til vanskeligstilte i Nannestad kommune. Dette kan være familier eller enslige som av forskjellige årsaker har blitt rammet økonomisk, av sykdom eller som har andre livsutfordringer. Hjerterommet er også en del av Nannestads diakonale satsning der man jobber etter følgende grunnprinsipper: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap, Vern om skaperverket og Kamp for rettferdighet.

Hjerterommet består i dag av følgende tilbud:

  • Egen «butikk» i Nannestadvegen 245 hvor det deles ut gratis mat til de som trenger det mest på torsdager kl.13-15
  • Gratis lån av hytter på Sjusjøen i sommerferien i uke 26-33
  • Gratis ved
  • Gratis samtaletilbud
  • Temakvelder
  • Salg av nestekjærlighetssmykket «Dråpen»
  • Overraskelsesdugnader
  • Overraskelser i hverdagen
  • «Endringsstien», som er en sti lokalisert i Nannestad bygd på 12-trinnsprogrammet og med 12 forskjellige trinnstopp
  • Hjerterommet «Klippen», Åsvegen 347, hvor vi har etablert en gjenbruksbutikk og kafe’ som er åpen tirsdager kl.12-15 og onsdager kl.15-18

 

 

 

Målsetting: Gjøre terskelen til «Hjerterommet» såpass lav at de som virkelig trenger det, oppsøker eller tar kontakt selv, eller får hjelp av andre. Drive «Hjerterommet» som en butikk og en gratis formidlingssentral som kan være åpen hele uka med hjelp av daglig leder og frivillige.

Viser til den norske kirkes strategiske mål: «Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv»

Samarbeid: «Hjerterommet» har et sterkt ønske om godt og tjenlig samarbeid med kommune, NAV, frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Alle er velkommen til å ta kontakt for mer informasjon og for å se hva Hjerterommet kan tilby.

Vårt ønske er at «Hjerterommet» kan være et rom for alle! Her foregår det mange gode samtaler. Vi løfter og bærer hverandre videre på dager som er tunge og gleder oss over å kunne hjelpe hverandre.

Ansvarlig for Hjerterommets tilbud:

Svein Arne Bergli, Diakon i Nannestad i samarbeid med diakonimedarbeider/frivillige/Overraskelse AS/Kirkekontoret

Epost: svein.arne.bergli@nannestad.kommune.no

Tlf. 97 58 39 56

 

Tilbake