Innsettelse av Mari Mikkelsen Western som ny sokneprest i Nannestad og Holter menigheter


Så var dagen her, 15.10.23 - med innsettelse av ny sokneprest i Nannestad og Holter menighet. Det vil si at de fire menighetene i Nannestad igjen har to sokneprester. En fullsatt Nannestad kirke overvar den høytidelige seremonien.

Etter innsettelsessalmen og prost Liv Krohn-Hansens åpningsord - leste leder i Holter menighetsråd, Anne Brustad fremstillingsbrev fra biskop Kari Mangrud Alvsvåg i Borg bispedømme - som ble overlevert Mari M. Western.

Mari Mikkelsen Western har god erfaring fra det å være sokneprest. Hun kommer fra Lunner menighet hvor hun har vært sokneprest i to år. Før det hadde hun vært sokneprest på Jevnaker i fem år. Før Jevnaker var Mari sokneprest i Valdres i to år.

Det er ni år siden hun ble ordinert til prestetjeneste.

Familien skal fortsatt bo på småbruket på Grindvoll, og reiseveien til den nye jobben skremmer ikke Mari.

Under gratulasjon og velkomstord ved kirkekaffen kunne prost Liv Krohn-Hansen forsikre om at Mari grudde seg ikke for lang reisevei på jobb - for det tok bare 29 minutter fra Grindvoll til Nannestad.

Sokneprest Mari holdt en inkluderende og varm preken. Hun er opptatt av å inkludere og se alle og ha et respektfullt fellesskap i kirken. Hun fortalte at hennes forbilde var mormoren på 96 år som også var til stede i Nannestad kirke i dag og med Maris øvrige familie var det faktisk fire generasjoner til stede i kirken.

Etter prekenen sang Mari prest og kirkemusiker Janne en nydelig salme og Svein prest akkompagnerte. Som vanlig tok kirkemusiker Janne Berglund oss trygt og godt gjennom salmene.

Etter gudstjenesten ble det invitert til kirkekaffe på Bygdehuset med hjemmebakte kaker og god kaffe.

Påtroppende leder i Nannestad menighetsråd, Karl Henrik Laache, ønsket oss varmt velkommen.

Under kaffen var menighetsrådsleder Anne Brustad først ute med å ønske sokneprest Mari velkommen til Holter menighet spesielt og Nannestad generelt. Deretter prost Liv Krohn-Hansen som også synes det var svært hyggelig å få sokneprest Mari over i Østre Romerike prosti. På vegne av Fellesrådet i Nannestad hilste leder Svein Norvald sokneprest Mari velkommen til menighetene i Nannestad.

Nannestad og Holter menigheter takker alle som kom og bidro til at denne dagen ble så fin. Takk til de som bidro med å bake kaker, kokte kaffe og pyntet bord.

En flott høstdag i Nannestad kirke gikk over til et positivt minne.

 

Tekst og bilder: /Rig

16.10.23

Tilbake