Søndagstanker Søndag 22.oktober 2023 21. s. i treenighetstiden


"Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud!"

Søndagstanker
Søndag 22.oktober 2023
21. s. i treenighetstiden
Tekst: Matt 22,15-22 

 

Du og jeg er mer verdt enn penger!

 

Keiser Tiberius, som regjerte i Romerriket på Jesu tid, var ganske upopulær. Derfor ble Jesus utfordra på om han støttet keiseren ved å betale skatt eller om han ville protestere mot ham. Jesu svar var genialt: Pengene tilhører keiseren, siden det er bilde av keiseren på dem! Og på sett og vis stemte jo det, for det var keiseren som hadde fått laget pengene. Samtidig sa Jesus at de skulle gi Gud det som tilhører Gud.

Vi som bor i Norge, har både glede og nytte av mange gode velferdsordninger vi har i samfunnet – derfor betaler mange også sin skatt med glede. Men alt i denne verden kan verken kjøpes eller måles i pengeverdi. Penger kan vi bruke til både gode og dårlige ting, til å kjøpe noe vi trenger eller sløse bort på uvesentlige ting.

Du og jeg derimot, er mye mer verdt enn penger. Vi er skapt i Guds bilde for å høre ham til og har derfor en helt spesiell verdi. Det viktigste vi kan gi til Gud er ikke penger, men våre liv og egne ressurser. Med våre liv er vi satt i verden for å forvalte det Gud har skapt; ved å ta vare på hverandre og hele Guds skaperverk. Det innebærer at vi også skal forvalte jordens rikdom og dele med alle, ikke minst med alle som lider nød. Så la oss gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud!

 

Unni Sveistrup

Tilbake