Søndagsstanker Søndag 7. januar


Slipper vi 12 åringene til. Hører vi på de?  Skaper vi rom for alle deres spørsmål? Slipper vi de til? Skaper vi arenaer hvor de kan få lov å være?

Søndagsstanker
Søndag 7. januar

Kr. Åpenbaringsdag
Luk 2.40-52


Hva er det med 12 åringer?

Jeg er så heldig at jeg i jobb opp igjennom tiden både på Fossheim i Høland, i gjennom Soul Children og ikke minst i midt arbeid i Søndagsskolen Norge har fått treffe masser av tweens. Disse flotte kidsa som er midt i mellom barn og ungdom. Som den ene dagen er full av barnlig iver og som den neste stiller de viseste spørsmål. Det å få være med de i undring over de store spørsmålene er en gave. Og jeg har lært utrolig mye av de ikke minst på lederkurs ( såkalte Slushkurs)

For noen dager siden traff jeg en fantastisk tweens som drømte om å starte en egen søndagsskole fordi hennes søndagsskoleleder nå var død etter å ha vært søndagsskoleleder en mannsalder.  Hjemme utfordres jeg av to tweens som stadig stiller gode og noen ganger vanskelige spørsmål.

Slipper vi 12 åringene til. Hører vi på de?  Skaper vi rom for alle deres spørsmål? Slipper vi de til? Skaper vi arenaer hvor de kan få lov å være?

Det er ikke mye vi hører om Jesus sin barndom i Bibelen. Men i søndagens tekst møter vi han i tempelet som tweens. Der sitter han i samtale med lærerene. Det står at han lyttet til dem og stilte spørsmål.

Skaper vi rom for tweensa - der vi sammen kan lytte og stille spørsmål?  Jeg drømmer om mange slike rom i året som kommer.

«Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus» sier Jesus i dagens tekst. Luk 2.49

Ha en velsignet helg! Finn deg en tweens og la deg utfordre.Ann Kristin Tosterud Eriksen

Tilbake