Søndagsstanker Søndag 21. januar


«For meg betyr Jesus Guds mulighet til å vise menneskeslekten at Han går med oss er midt iblant oss.»

Søndagsstanker

Søndag 21. januar

3. søndag i åpenbarningstiden

Johannes ev. 3. 4-26

 

Nyttårsforsett

 

I mange år nå har jeg hatt som mål å komme igjennom Bibelen på et år.. ennå er jeg langt unna. Som med så mange andre nyttårsforsett så går det bra et par uker og så skjer det ting som gjør at de ryker. Så også med dette ønsket mitt.

 

Men hvorfor vil jeg så gjerne lese i Bibelen. Som en ung gutt sa til meg for et par år siden – jeg trenger da ikke å lese – jeg kan jo historiene allerede. Men kan jeg det? Det som fasinerer meg med Bibelen er at man på nytt og på nytt finner noen nytt der. Som i den historien som skal leses i kirkene nå på søndag. Historien om en kvinne fra Samaria som møter Jesus ved en brønn og han ser henne.

Historien har jeg hørt fra jeg var liten og gikk på søndagsskolen på Finstadbru bedehus. Men idag traff den på nytt. Jeg så noe jeg ikke har tenkt på før. Jesus var sliten står det. Jesus – han som er Gud, var sliten.  Jeg fasineres av Bibelen og møte med alle personene der som har følelser som deg og meg og som gjør at jeg kan oppleve gjenkjennelse. Nå altså med selveste Jesus. Han og blir sliten.

 

Men så er det også han som sier – kom til meg dere som strever og har tungt å bære. Han har plass for oss også om dagene er tunge. I nyttårshelgen ga Dronning Margrethe av Danmark beskjed om at hun var sliten. Hun sa det kanskje ikke helt slik. Men hun valgte å gi tronen videre. Men hun har ikke bare gitt tronen videre. Hun har også i flere år gitt troen videre. Og i et intervju til Berlingske Tidene for noen år tilbake sier hun blant annet. «For meg betyr Jesus Guds mulighet til å vise menneskeslekten at Han går med oss er midt iblant oss.»

 

Det gjelder uansett hvordan det går med nyttårsforsettene våre nå i januar.  Han som møtte den samaritanske kvinnen og Dronning Margrethe ønsker også å møte deg og meg. Les søndagens tekst en gang i løpet av helga. Plutselig har den noe å si til deg i dag.

 

Ann Kristin Tosterud Eriksen

Tilbake