Påsketanker Påsken 2024


Langfredag er de modiges dag. Det er frelsens dag.

Påsketanker

Påsken 2024

 

De modige

 

I de siste årene har det blitt mer og mer vanlig at konfirmanter blir døpt før konfirmasjonen. Til å begynne med, ble det arrangert en dåp etter gudstjenesten med bare de nærmeste tilstede, men nå ser vi at konfirmantene frimodig står fram midt i vanlig gudstjeneste for å la seg døpe. Modige og frimodige ungdommer.

Ja, også ved Jesu kors på Golgata var det noen som hadde den frimodighet at de fulgte han helt til korsfestelsen.

Tre av dem som er nevnt i evangeliene heter Maria. Foruten Maria, Jesu mor, var det Maria Magdalena og en tredje Maria. Ved siden av dem står en modig disippel av Jesus, Johannes.

For Maria Jesu mor, dukker nok minnet hun hadde båret med seg da hun bar Jesus fram i templet for vel 30 år siden. Der hadde den gamle Simeon uttalt en setning som nok hadde vært i hennes tanker hele tiden siden: «Ja også gjennom din sjel skal det går et sverd.»

Nå var den tiden inne og det var godt å ha de to andre venninnene og støtte seg til.

Men Maria hadde også et annet minne, fra Nasaret, da engelen kom med budskapet om at hun skulle føde en sønn. Engelen sa: «Du skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»

Når hun så opp på sønnen som hun hadde båret fram i templet, ante hun kanskje at denne døde skulle bli til frelse for hele verden.

Så får hun en siste hilsen fra ham idet han ser på Johannes og sin mor og sier: «Johannes, her er din mor, Maria, her er din sønn».

Jesus overlater sin mor til Johannes sin omsorg.

Langfredag er de modiges dag. Det er frelsens dag.

 

God påske

 

Steinar Tosterud

Tilbake