Søndagstanker Søndag 26. mai 2024. Treenighetssøndag


«Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen»

Søndagstanker

Søndag 26. mai 2024.

Treenighetssøndag

Tekst: Luk. 10,21-24

Har vi ham nå?

I romanen «Innsirkling» av Carl Frode Tiller blir vi kjent med David, et ganske vanlig menneske. David har mistet hukommelsen, og gjennom brev fra mennesker som kjente ham, får vi høre om ham fra ulike vinkler. Det er fortellinger som både utfyller og motsier hverandre. Så vi vet liksom ikke – har vi ham nå?

Bibelen sirkler inn Jesus litt på samme måte. Gjennom fortellingene, profetiene og fortolkningene. Dessuten Tomasevangeliet og andre tekster utenfor Bibelen.

Det er et voldsomt materiale, og mye er borte for oss. Hvordan sirkler vi oss inn?

Mange av de aller første kristne så antakelig Jesus som et menneske som ble adoptert av Gud. En snekkersønn som gjorde mirakler og holdt underlige, livsomveltende taler. Et menneske som Gud valgte å gjøre til sin sønn.

Bibelen gir bare glimt av en slik adopsjonstenkning. Forståelsen av Jesus endret seg raskt.

Fødselsfortellingene hos Matteus og Lukas viser oss Jesus som Guds sønn helt fra unnfangelsen av. Gud valgte å sende et menneske til jorden: Jesus. Denne forståelsen av Jesus som Guds utsending, er den vanligste i Bibelen.

Johannes og Paulus gir oss en tredje fortelling: Jesus er Gud. Gud har gjort seg selv til kropp i Jesus. Jesus er den førstefødte før alt det skapte. Gud, den allmektige, himmelens og jordens skaper, slo seg ned hos oss en liten stund, som mennesket Jesus. For å åpenbare seg for oss, og for å frelse oss. For å vise oss veien, sannheten og livet. Så pakket Gud sammen igjen, som mennesket Jesus. Tilbake har vi Den hellige ånd.

Treenigheten vil alltid være et mysterium. «Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen», heter det i dagens tekst (Luk 10, 21-24). Kanskje du som jeg liker at det finnes flere fortellinger: Adopsjon, utsending og inkarnasjon. Uansett gir Bibelen oss en Jesus å undres over.

God innsirkling!

Tyra Ekhaaugen

Tilbake