Søndagstanker Søndag 9.juni 3. s. i treenighetstiden


Noen møter Jesus fordi noen peker på Ham, somme plukker Jesus ut selv, og noen er som Natanael, og trenger et tegn for å kunne tro.

Søndagstanker

Søndag 9.juni

3. s. i treenighetstiden

Joh 1,35–51

 

Kan det komme noe godt fra Nasaret?

 

Dagens tekst handler om hvordan Jesus fikk sine disipler:

De to første hadde vært i lære hos døperen Johannes, men gikk over til Jesus. Johannes kalte Jesus «Guds lam». Så ble de to ganske enkelt med Jesus hjem.

Andreas, bror til Simon, (han som ble Peter), var nyfrelst da han møtte bror sin: «Vi har funnet Messias». Messias var den kongen jødene drømte om at skulle komme.

Jesus kjente Simon, antakelig slik Gud kjenner oss alle, for det kommer ikke fram i teksten at de hadde møttes før.

På veien nordover møtte de Filip fra Betsaida nord for Gennesaretsjøen Jesus ba ham følge med. Filip møtte Natanael, som stilte det kritiske spørsmålet: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?»

Nasaret var en liten småby langt nord i landet, langt fra Tempelet i Jerusalem. Jesus svarer med at han så Natanael lenge før Filip ropte på han. Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»

Slik får Jesus disipler den dag i dag: Noen møter Jesus fordi noen peker på Ham, somme plukker Jesus ut selv, og noen er som Natanael, og trenger et tegn for å kunne tro.

 

Arne Andersen

 

Tilbake