Btweens


BTWEENSKLUBB

For deg mellom 10 og 13 år.

 

Vi har aktiviteter, spill, lek, kiosk, musikk og tro & tankestund.

Pga Covid 19 er det foreløpig usikkert når det blir oppstart i 2021.

Tilbake