Kontaktinformasjon


Nannestad kirkekontor

Adresse: Nannestadveien 245, 2030 Nannestad - se kart
Telefon:
 tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 14.00  tlf. 66 10 55 90 
Epost:
kirken@nannestad.kommune.no

Hjerterommet

Inger Hilde Bergli

99458936

Diakon

Svein Arne Bergli

97583956

Send epost

Organist

Janne Berglund

66105590

Send epost

Trosopplærer (i permisjon)

Anne Louise Bogetvedt Bjerke

Send epost

sekretær -dåp-bryllup-begravelse-

Liv Heidi Embre

66105590

Send epost

Kirketjener

Halvard Olav Hansen

66105590

91141739

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Sigrid Hansen Holter

66105590

Verkstedansvarlig

Alf Kværner

66105590

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Steinar Melby

66105590

Menighetsmedarbeider

Marianne Østli Nysveen

46254279

46254279

Send epost

Kirkeverge

Øyvind Sandholt

66105591

Send epost

sokneprest Holter og Bjørke

Svein Skulstad

92809694

92809694

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Bjørn Slattum

66105590

sokneprest

Lilja Kristin Thorsteinsdottir

45638846

45638846

Send epost