Informasjon


Orientering om dåpen 

Velkommen til dåp! Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.   

For å starte utfyllingen trengs et 11-sifret fødselsnummer.  

Velg kirke og dato der det er ledig plass – alle datoene som kommer opp i listen er gudstjenester med dåp. 
 
Dåp av barn: 
I første omgang er det nok å fylle ut opplysninger om barnet og dere foreldre. Har dere ennå ikke bestemt navn på barnet, kan dere likevel sende påmeldingen. Dersom dere ikke har barnets fødselsnummer, kan dere bruke deres eget. Husk å endre til barnets så snart dere får dette. Dere vil motta en kode på sms for å gå videre i prosessen. Dåpsattest kan ikke utstedes hvis ikke barnets navn er godkjent i folkeregisteret. 
 

Dåp av voksne: 
Alle over 15 er religiøst myndige, og fyller ut sitt eget navn. Slik skjemaet er satt opp må man også fylle ut navnet til minst en av sine foreldre, selv om man er voksen. Har du av ulike grunner ikke mulighet til å legge inn en forelder, må du ta kontakt med kirkekontoret. Vi arbeider med å få endret skjemaet.

Etter at dato for dåpen er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere.
Bruk samme person - og telefonnummer som ved første innlogging. 

NB! Om dere ønsker å endre dato må dere ta kontakt med oss.
 
Ovennevnte opplysninger er nødvendige for oppfølging og gjennomføring av dåpen, blant annet for utstedelse av dåpsattest.  

Vi tildeler dåpsplasser etter "førstemann-til-mølla"-prinsippet. Det vil si at vi tildeler plass ut fra når en forespørsel er registrert som mottatt i vår database. Dersom det tar lang tid å fylle ut skjema, kan en annen søker til samme plass komme dere i forkjøpet. Det anbefales derfor å ha fødsels- og personnummer klart for barn og foreldre i forkant. 

Opplysningene vi samler inn vil bli benyttet i forbindelse med oppfølging av dåpen. 
  

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kirketorget på telefon 488 65 909 eller på e-post til kirken@nannestad.kommune.no