Velkommen til Stensgård menighet


Stensgård kirke ligger nord i Nannestad kommune, med utsikt over Hurdalssjøen fra Lima. Sognet strekker seg fra Kopperudmoen i sør til Rustad ved Hurdals grense i nord. 

Stensgård kirke, Vestre Hurdalsveg 41, 2032 MAURA

 

Kirken ble innviet 26. november 1902. 12. juni 1955 var det ny innvielse etter omfattende restaurering. Bosse Tangen har samlet historien i jubileumsboka som ble gitt ut i forbindelse med 100 års jubileet i 2002. Den kan kjøpes ved henvendelse til leder i menighetsrådet.

Vi har også en friluftsgudstjeneste i løpet av høsten.

Vippsnr: 638794

 

Kristi Himmelfart

Stensgård kirke 21.mai 2020

Les mer