Velkommen til Nannestad menighet


Vi har en menighet rik på aktiviteter og menighetsliv.

Nannestad kirke, Nannestadvegen 246, 2030 NANNESTAD

Vippsnr: 521849

 

Menighetshuset i Nannestad er på salen i det gamle kommunehuset(Kirkekontoret), Nannestadveien 245.

Der holder vi kirkekaffe, ulike foreningsmøter og andre sammenkomster.

 

Menighetens hovedsamling er søndagenes gudstjenester. Her forsøker vi å inkludere det frivillige menighetsarbeidet og konfirmantene i kirkens handlinger, for å berike gudstjenesten og å samle menigheten.

 

Gudstjenestene i Nannestad kirke holder en gammel tradisjon i hevd ved at vi åpner gudstjenesten med prosesjonsgang inn ledet av konfirmantene etterfulgt av sognepresten hvor konfirmantene tenner alterlysene. Gudstjenesten avsluttes med prosesjon ut der konfirmantene slukker alterlysene før prosesjonen starter.

 

Vi utdeling av barnas kirkebok til 4 åringer og 6 åringer, Lys Våken, barneklubb, Btweens og en rekke andre tilbud til trosopplæring frem til konfirmasjonsalder. Ungdommen har sitt tilholdssted på salen i det gamle kommunehuset hvor konfirmantene får et lite måltid mat før konfirmantundervisningen begynner. Konfirmantene deltar i en rekke aktiviteter og på konfirmantleir i løpet av sin konfirmasjonstid.

 

For voksne finnes Nannestad kammerkor.

 

Kirkeringen har opp i gjennom årene gitt Nannestad kirke utrolig god hjelp til utsmykking og utbedringer av kirkens inventar. De er den usynlige hånd som holder inventaret i kirken vår i representativ og god stand. En slik side blir for liten dersom man skal skrive om alt som skjer i menigheten, men vi håper nettstedet kan hjelpe deg videre.

 

 

Innsettelse av Mari Mikkelsen Western som ny sokneprest i Nannestad og Holter menigheter

Så var dagen her, 15.10.23 - med innsettelse av ny sokneprest i Nannestad og Holter menighet. Det vil si at de fire menighetene i Nannesta...

Les mer

 

Vårens konfirmanter

Her er vårens konfirmanter i kirkene i Nannestad. Vi gratulerer og håper alle får en fin dag!

Les mer

 

Årsmøte Nannestad menighet 2023

Nannestad menighet ønsker velkommen til årsmøte på Moreppen grendehus søndag 12. mars 

Les mer

 

Lunsj med lyd - sommerens sanger

Oganist Janne inviter til glade sommertoner. Nannestad kirke onsdsag 22. juni kl. 11.30

Les mer

 

ÅRSMØTE I VÅRE MENIGHETER søndag 13. mars 2022

Det blir årsmøter for alle menigheter søndag 13. mars, i etterkant av gudstjenestene.

Les mer

 

Mottakelse av nye kirketekstiler til Nannestad kirke

Fredag 11. desember ble de nye hvite kirketekstilene levert til Nannestad kirke.

Les mer

 

Nye hvite kirketekstiler til Nannestad kirke

Les mer

 

Midtbygda kirkering

Ny kirkering ble dannet i Nannestad sokn 14. januar 1991 med formål om å skaffe midler til å forskjønne kirken vår. 

Les mer

 

Ønsker du å låne utstyr til f.eks bryllup i Nannestad kirke

Les mer