Velkommen til Bjørke menighet


Bjørke menighet forsøker å ha et variert tilbud til de som sokner til menigheten. Noen eksempler på dette er årlig tur for de eldre, gudstjeneste på Heller'n og Bjørke kirkering.

 

 

Skjærtorsdag og lystenning i Bjørke kirke

Les mer

 

Høsttakkefest og utdeling av 4-års bok

Les mer

 

Avslutningsgudstjeneste for sokneprest Svein Filtvedt Elgvin

Gudtjenesten i Holter 24. mai 2020 ble sokneprest Svein Filtvedt Elgvin`s siste gudtjeneste i Nannestad.

Les mer