Velkommen til Bjørke menighet


Bjørke menighet forsøker å ha et variert tilbud til de som sokner til menigheten. Noen eksempler på dette er årlig tur for de eldre, gudstjeneste på Heller'n og Bjørke kirkering.

Bjørke kirke, Åsvegen 823, 2032 MAURA

Vippsnr: 138888

 

 

Skjærtorsdag og lystenning i Bjørke kirke

Les mer

 

Høsttakkefest og utdeling av 4-års bok

Les mer

 

Avslutningsgudstjeneste for sokneprest Svein Filtvedt Elgvin

Gudtjenesten i Holter 24. mai 2020 ble sokneprest Svein Filtvedt Elgvin`s siste gudtjeneste i Nannestad.

Les mer